آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 597,480 31,672,085,938 Rls. 1,075,246 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 316,480 10,428,731,392 Rls. 348,484 $
مجموع کل
42,100,817,330 ريال
مجموع کل
1,423,730 دلار
[1]