آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 74,865,647 85,263,253,510 Rls. 2,869,301 $
2 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 49,289,417 73,568,066,845 Rls. 2,498,347 $
3 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 190,395,092 67,215,549,165 Rls. 2,312,692 $
4 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 21,746,086 38,674,974,249 Rls. 1,300,417 $
5 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 18,066,369 34,347,737,434 Rls. 1,145,957 $
6 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 108,448 9,808,418,580 Rls. 333,220 $
7 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,491,000 9,760,901,870 Rls. 324,820 $
8 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 59,159 8,356,542,100 Rls. 294,943 $
9 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,199,000 7,649,740,000 Rls. 260,000 $
10 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 5,151,825,000 Rls. 175,000 $
11 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 48,140 4,154,557,123 Rls. 141,315 $
12 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08081000 سيب , تازه 272,407 3,858,293,046 Rls. 127,844 $
13 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 48,873 3,711,278,186 Rls. 124,238 $
14 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 10,162,081 3,562,056,559 Rls. 118,872 $
15 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,800 3,307,142,400 Rls. 110,400 $
16 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 07031000 پيازوموسير 315,000 3,248,035,000 Rls. 110,250 $
17 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 50,709 2,475,330,018 Rls. 85,014 $
18 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 30,600 2,136,051,000 Rls. 72,720 $
19 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 17,000 1,992,068,500 Rls. 66,000 $
20 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 21,950 1,947,400,000 Rls. 65,000 $
21 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 14,990 1,215,433,520 Rls. 41,889 $
22 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 19,900 1,030,536,240 Rls. 35,024 $
23 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 3,670 972,370,170 Rls. 33,030 $
24 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 102,200 751,089,725 Rls. 25,549 $
25 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,356 718,547,112 Rls. 24,408 $
26 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 6,600 717,964,228 Rls. 24,748 $
27 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 4,500 535,766,000 Rls. 17,750 $
28 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 336,000 501,292,368 Rls. 16,767 $
29 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 5,500 497,812,500 Rls. 16,500 $
30 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,800 489,155,400 Rls. 16,200 $
31 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 4,000 418,734,700 Rls. 14,301 $
32 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 44,300 413,152,470 Rls. 14,434 $
33 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 14,520 408,738,000 Rls. 14,465 $
34 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 495 348,965,750 Rls. 11,675 $
35 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,140 323,418,000 Rls. 11,400 $
36 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,840 290,899,920 Rls. 9,840 $
37 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 13,786 243,637,164 Rls. 8,276 $
38 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,400 174,066,000 Rls. 6,000 $
39 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,000 168,510,000 Rls. 5,986 $
40 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 2,800 167,759,200 Rls. 5,600 $
41 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,700 163,144,800 Rls. 5,400 $
42 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 5,000 149,785,000 Rls. 5,000 $
43 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,000 122,597,844 Rls. 4,156 $
44 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 500 95,521,440 Rls. 3,360 $
45 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 850 52,219,800 Rls. 1,800 $
46 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 760 46,417,600 Rls. 1,600 $
47 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 500 30,179,000 Rls. 1,000 $
48 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 919 27,109,581 Rls. 919 $
49 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 650 19,174,350 Rls. 650 $
50 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 300 17,406,600 Rls. 600 $
51 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 200 8,967,000 Rls. 300 $
52 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 32089040 ساير ورنيها و روغن هاي چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 98 5,794,348 Rls. 196 $
53 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 20 1,345,050 Rls. 45 $
54 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 100 1,195,600 Rls. 40 $
مجموع کل
381,317,927,065 ريال
مجموع کل
12,915,257 دلار
[1]