آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,999,111 300,225,243,370 Rls. 10,493,717 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,487,490 76,283,545,137 Rls. 2,528,733 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,534,640 75,478,972,877 Rls. 2,605,127 $
مجموع کل
451,987,761,384 ريال
مجموع کل
15,627,577 دلار
[1]