آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 117,236,465 151,933,971,029 Rls. 5,161,303 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25202000 ک گچ 1,000,000 827,904,000 Rls. 28,000 $
مجموع کل
152,761,875,029 ريال
مجموع کل
5,189,303 دلار
[1]