آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 96,506,751 118,676,781,674 Rls. 4,033,147 $
مجموع کل
118,676,781,674 ريال
مجموع کل
4,033,147 دلار
[1]