آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,411,830 347,512,426,711 Rls. 11,513,854 $
2 12 1394 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 3,324,405 300,990,429,972 Rls. 9,973,206 $
3 12 1394 مهران عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 6,322,652 248,453,090,165 Rls. 8,231,995 $
4 12 1394 مهران عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 162,440,840 229,674,422,889 Rls. 7,619,216 $
5 12 1394 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,054,773 226,137,529,953 Rls. 7,497,065 $
6 12 1394 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,199,451 190,044,128,151 Rls. 6,302,835 $
7 12 1394 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 52,017,770 188,274,391,143 Rls. 6,242,301 $
8 12 1394 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 18,703,600 172,646,593,168 Rls. 5,722,600 $
9 12 1394 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,102,251 162,901,397,612 Rls. 5,397,744 $
10 12 1394 مهران عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 9,499,260 141,356,235,786 Rls. 4,686,224 $
11 12 1394 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,950,140 123,791,892,808 Rls. 4,103,225 $
12 12 1394 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 882,152 112,451,181,323 Rls. 3,728,879 $
13 12 1394 مهران عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,655,391 107,607,234,854 Rls. 3,565,398 $
14 12 1394 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 958,817 85,836,639,363 Rls. 2,845,958 $
15 12 1394 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 200,413 72,853,248,536 Rls. 2,415,186 $
16 12 1394 مهران عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 757,107 69,506,130,859 Rls. 2,304,783 $
17 12 1394 مهران عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 756,451 68,553,843,358 Rls. 2,775,955 $
18 12 1394 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,314,128 65,603,751,221 Rls. 2,175,643 $
19 12 1394 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 187,389 62,131,340,827 Rls. 2,059,390 $
20 12 1394 بازارچه مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 9,100,000 61,443,000,000 Rls. 2,161,049 $
21 12 1394 مهران عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,252,441 52,940,262,629 Rls. 1,753,443 $
22 12 1394 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 894,072 50,513,779,619 Rls. 1,673,730 $
23 12 1394 مهران عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,749,370 48,700,885,284 Rls. 1,614,073 $
24 12 1394 مهران عراق 39269060 پريفرم (PET) 678,882 45,997,343,610 Rls. 1,523,362 $
25 12 1394 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 6,800,000 45,173,260,000 Rls. 1,496,000 $
26 12 1394 مهران عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 3,196,000 41,551,264,170 Rls. 1,377,552 $
27 12 1394 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,561,563 39,921,866,564 Rls. 1,322,608 $
28 12 1394 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 431,926 38,875,565,653 Rls. 1,288,330 $
29 12 1394 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,170,217 35,318,250,831 Rls. 1,170,201 $
30 12 1394 مهران عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 3,202,670 34,362,737,015 Rls. 1,139,032 $
31 12 1394 مهران عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 196,472 33,893,051,792 Rls. 1,123,385 $
32 12 1394 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,890,177 33,658,305,024 Rls. 1,115,863 $
33 12 1394 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 615,755 33,039,607,924 Rls. 1,094,516 $
34 12 1394 مهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 113,008 32,988,104,528 Rls. 4,510,366 $
35 12 1394 مهران عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 303,638 32,049,311,220 Rls. 1,063,741 $
36 12 1394 مهران عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 107,568 28,614,512,502 Rls. 948,880 $
37 12 1394 مهران عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 330,770 26,569,517,110 Rls. 880,734 $
38 12 1394 مهران عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 192,308 24,227,132,710 Rls. 802,507 $
39 12 1394 مهران عراق 07031000 پيازوموسير 2,474,791 23,571,532,416 Rls. 781,853 $
40 12 1394 مهران عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 236,046 23,054,206,373 Rls. 763,604 $
41 12 1394 مهران عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 254,352 23,019,619,638 Rls. 763,056 $
42 12 1394 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,948,179 21,309,628,943 Rls. 749,470 $
43 12 1394 مهران عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 289,800 20,174,028,456 Rls. 669,026 $
44 12 1394 مهران عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 149,610 18,977,166,558 Rls. 628,362 $
45 12 1394 مهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 163,130 18,411,296,425 Rls. 609,740 $
46 12 1394 مهران عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 202,103 18,287,501,898 Rls. 605,775 $
47 12 1394 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,982,450 18,112,227,471 Rls. 600,313 $
48 12 1394 مهران عراق 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 162,960 17,960,573,822 Rls. 594,801 $
49 12 1394 مهران عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 73,784 16,870,463,364 Rls. 559,189 $
50 12 1394 مهران عراق 84137010 پمپ کولر آبي 261,679 16,428,101,882 Rls. 543,968 $
51 12 1394 مهران عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 129,756 16,368,024,680 Rls. 541,849 $
52 12 1394 مهران عراق 55081000 نخ دوخت ا زا لياف سنتتيک غيريکسره براي خرده فروشي 87,785 15,897,490,050 Rls. 526,710 $
53 12 1394 مهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 179,630 15,497,496,845 Rls. 513,703 $
54 12 1394 مهران عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 123,648 15,130,543,872 Rls. 501,204 $
55 12 1394 مهران عراق 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 84,110 14,877,735,900 Rls. 492,724 $
56 12 1394 مهران عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 324,734 14,702,844,831 Rls. 487,180 $
57 12 1394 مهران عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 202,565 14,139,241,764 Rls. 468,695 $
58 12 1394 مهران عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 164,174 13,971,305,807 Rls. 462,965 $
59 12 1394 مهران عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 891,940 13,746,957,768 Rls. 456,435 $
60 12 1394 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 150,180 13,739,450,550 Rls. 455,340 $
61 12 1394 مهران عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 855,765 13,444,878,160 Rls. 446,315 $
62 12 1394 مهران عراق 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 106,071 12,986,757,814 Rls. 429,886 $
63 12 1394 مهران عراق 04071190 ساير باستثناي تخم مرغ نطفه دار مادر واجداد گوشتي وتخم گذار مرغ وبوقلمون 136,647 12,696,520,920 Rls. 420,410 $
64 12 1394 مهران عراق 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 839,535 12,671,756,692 Rls. 419,767 $
65 12 1394 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 186,169 12,482,834,516 Rls. 413,912 $
66 12 1394 مهران عراق 25221000 آهک زنده 3,022,279 12,323,886,940 Rls. 408,798 $
67 12 1394 مهران عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 146,697 12,248,064,617 Rls. 406,175 $
68 12 1394 مهران عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 791,861 12,028,097,084 Rls. 398,303 $
69 12 1394 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 125,907 11,268,575,784 Rls. 373,357 $
70 12 1394 مهران عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 413,070 11,191,925,115 Rls. 371,763 $
71 12 1394 مهران عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 6,142,137 11,139,303,593 Rls. 369,059 $
72 12 1394 مهران عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 49,923 11,079,242,380 Rls. 367,111 $
73 12 1394 مهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 36,441 10,977,949,020 Rls. 364,110 $
74 12 1394 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 49,807 10,937,732,526 Rls. 362,760 $
75 12 1394 مهران عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,012,160 10,907,351,156 Rls. 361,457 $
76 12 1394 مهران عراق 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 27,773 10,903,068,926 Rls. 361,279 $
77 12 1394 مهران عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 119,536 10,783,989,724 Rls. 357,517 $
78 12 1394 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 58,166 10,319,349,588 Rls. 341,989 $
79 12 1394 مهران عراق 23021000 سبوس , فضولات و ساير آخال ذرت 91,699 9,797,142,951 Rls. 324,517 $
80 12 1394 مهران عراق 63061900 روپوش کالا,سايبان وسايبان دروپنجره ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکورکه درجاي ديگر 13,599 9,754,020,000 Rls. 324,000 $
81 12 1394 مهران عراق 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 22,057 9,487,682,674 Rls. 314,462 $
82 12 1394 مهران عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 130,428 9,389,540,786 Rls. 311,450 $
83 12 1394 مهران عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 77,206 9,317,482,020 Rls. 308,824 $
84 12 1394 مهران عراق 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 106,500 9,120,044,460 Rls. 302,333 $
85 12 1394 مهران عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 24,160 8,697,485,200 Rls. 288,120 $
86 12 1394 مهران عراق 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 153,657 8,558,428,424 Rls. 283,536 $
87 12 1394 مهران عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 30,464 8,445,004,350 Rls. 279,750 $
88 12 1394 مهران عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 74,773 8,316,192,132 Rls. 275,690 $
89 12 1394 مهران عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 605,500 8,208,154,800 Rls. 272,480 $
90 12 1394 مهران عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 154,708 8,189,508,887 Rls. 271,506 $
91 12 1394 مهران عراق 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 170,369 8,019,455,494 Rls. 265,766 $
92 12 1394 مهران عراق 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 87,372 7,910,951,364 Rls. 262,116 $
93 12 1394 مهران عراق 28011000 کلر 740,350 7,814,870,800 Rls. 259,122 $
94 12 1394 مهران عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 41,180 7,636,129,050 Rls. 253,050 $
95 12 1394 مهران عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 176,000 7,436,475,200 Rls. 246,400 $
96 12 1394 مهران عراق 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 381,711 7,423,627,590 Rls. 246,522 $
97 12 1394 مهران عراق 04031090 ماست 254,448 7,368,127,633 Rls. 244,160 $
98 12 1394 مهران عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 156,902 7,108,031,250 Rls. 236,028 $
99 12 1394 مهران عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 128,280 6,982,592,955 Rls. 231,533 $
100 12 1394 مهران عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 151,018 6,831,823,653 Rls. 226,527 $
مجموع کل
4,492,615,162,425 ريال
مجموع کل
152,998,651 دلار