آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 414,753 1,458,628,907,748 Rls. 48,689,621 $
2 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,034,700 391,523,694,216 Rls. 13,459,772 $
3 12 1394 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,195,150 302,469,363,208 Rls. 10,262,500 $
4 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 24,536,330 300,663,436,362 Rls. 10,031,444 $
5 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,178,757 300,019,522,991 Rls. 10,198,682 $
6 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 4,041,330 231,627,828,719 Rls. 7,832,862 $
7 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,872,174 217,691,056,228 Rls. 7,367,307 $
8 12 1394 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 163,010,000 206,685,887,500 Rls. 6,961,634 $
9 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,470,788 165,932,602,829 Rls. 5,610,792 $
10 12 1394 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,702,140 160,647,959,421 Rls. 5,445,424 $
11 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 17,026,654 155,676,194,500 Rls. 5,443,389 $
12 12 1394 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,039,448 127,381,038,940 Rls. 4,367,629 $
13 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 8,962,956 113,159,112,115 Rls. 3,762,237 $
14 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 419,326 93,027,006,240 Rls. 3,272,299 $
15 12 1394 ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 6,910,096 86,426,902,485 Rls. 2,867,932 $
16 12 1394 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,833,184 81,444,068,820 Rls. 2,757,894 $
17 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 1,333,564 78,931,764,594 Rls. 2,666,656 $
18 12 1394 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 642,874 77,846,128,359 Rls. 2,610,583 $
19 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 7,846,095 71,029,215,969 Rls. 2,508,076 $
20 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 880,091 65,367,573,607 Rls. 2,200,014 $
21 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 188,498 61,264,642,098 Rls. 2,032,283 $
22 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 768,593 58,191,426,618 Rls. 1,986,402 $
23 12 1394 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,197,732 56,964,738,873 Rls. 1,939,344 $
24 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,510,095 53,085,112,124 Rls. 1,813,528 $
25 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,464,226 47,555,863,713 Rls. 1,639,632 $
26 12 1394 ميلک افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 424,913 43,081,529,510 Rls. 1,482,337 $
27 12 1394 ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,557,825 43,056,029,967 Rls. 1,466,657 $
28 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,707,920 41,929,225,889 Rls. 1,421,153 $
29 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,357,083 36,046,033,766 Rls. 1,223,468 $
30 12 1394 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 769,383 33,685,756,533 Rls. 1,128,847 $
31 12 1394 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,221,128 29,628,197,663 Rls. 1,026,456 $
32 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 216,789 29,276,372,157 Rls. 986,374 $
33 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,286,463 27,047,552,826 Rls. 925,982 $
34 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 488,408 25,911,972,770 Rls. 880,954 $
35 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 380,343 25,357,015,933 Rls. 863,448 $
36 12 1394 ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 931,704 24,996,485,601 Rls. 842,508 $
37 12 1394 ميلک افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 224,617 23,778,239,966 Rls. 800,136 $
38 12 1394 ميلک افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 21,880,000 23,653,978,250 Rls. 783,320 $
39 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 273,896 23,623,802,136 Rls. 821,519 $
40 12 1394 ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 397,271 23,621,325,578 Rls. 792,522 $
41 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 233,792 23,584,482,231 Rls. 801,804 $
42 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 429,581 22,730,104,697 Rls. 768,247 $
43 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 368,878 21,603,308,382 Rls. 734,116 $
44 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 6,331 19,572,956,480 Rls. 5,087,080 $
45 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 3,069,988 19,188,669,924 Rls. 678,348 $
46 12 1394 ميلک افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 626,015 18,691,224,046 Rls. 625,765 $
47 12 1394 ميلک افغانستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 717,046 18,065,128,741 Rls. 603,883 $
48 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 116,086 17,193,819,060 Rls. 580,239 $
49 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 197,659 16,813,851,357 Rls. 588,195 $
50 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 111,122 16,653,299,454 Rls. 575,759 $
51 12 1394 ميلک افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 172,809 15,643,314,990 Rls. 518,427 $
52 12 1394 ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 298,592 15,641,778,588 Rls. 537,666 $
53 12 1394 ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 704,400 15,051,768,492 Rls. 507,182 $
54 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 43,270 14,840,325,500 Rls. 491,920 $
55 12 1394 ميلک افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 48,200 14,784,983,145 Rls. 525,221 $
56 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 55,003 14,476,005,135 Rls. 495,027 $
57 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 80,950 14,083,494,213 Rls. 477,347 $
58 12 1394 ميلک افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 182,162 14,059,663,318 Rls. 478,094 $
59 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 136,922 14,050,027,053 Rls. 478,411 $
60 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,103,379 14,010,144,513 Rls. 464,477 $
61 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 80,303 12,843,760,643 Rls. 441,600 $
62 12 1394 ميلک افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 145,512 12,141,096,802 Rls. 417,297 $
63 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 137,157 12,025,616,907 Rls. 411,471 $
64 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 372,237 11,533,893,376 Rls. 390,095 $
65 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 64,255 11,476,699,476 Rls. 390,572 $
66 12 1394 ميلک افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 92,046 11,419,259,304 Rls. 379,501 $
67 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 92,214 11,200,458,855 Rls. 376,803 $
68 12 1394 ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 114,146 10,322,209,820 Rls. 342,438 $
69 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 113,626 10,114,594,257 Rls. 340,600 $
70 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 386,051 9,178,477,715 Rls. 304,951 $
71 12 1394 ميلک افغانستان 04031090 ماست 329,030 9,157,545,185 Rls. 312,513 $
72 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 139,926 9,099,805,202 Rls. 312,508 $
73 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 216,090 8,831,785,981 Rls. 302,523 $
74 12 1394 ميلک افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 184,188 8,212,904,012 Rls. 276,261 $
75 12 1394 ميلک افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 238,952 8,076,040,436 Rls. 277,167 $
76 12 1394 ميلک افغانستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 141,354 8,039,779,854 Rls. 150,236 $
77 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 427,578 7,956,576,640 Rls. 268,866 $
78 12 1394 ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 89,892 7,942,064,928 Rls. 269,582 $
79 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 140,711 7,607,819,482 Rls. 258,531 $
80 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 888,700 7,467,973,419 Rls. 249,353 $
81 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 78,108 7,456,084,382 Rls. 255,997 $
82 12 1394 ميلک افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 128,645 7,453,831,974 Rls. 257,421 $
83 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 21,643 7,429,936,580 Rls. 246,180 $
84 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 91,015 7,373,940,804 Rls. 250,276 $
85 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 118,528 6,892,901,750 Rls. 237,056 $
86 12 1394 ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 92,972 6,848,845,530 Rls. 232,437 $
87 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 25,040 6,784,462,800 Rls. 225,360 $
88 12 1394 ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 403,725 6,769,110,590 Rls. 224,174 $
89 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 25202000 ک گچ 7,864,347 6,435,738,779 Rls. 220,182 $
90 12 1394 ميلک افغانستان 04090000 عسل طبيعي 42,830 6,339,410,250 Rls. 214,150 $
91 12 1394 ميلک افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 142,453 6,262,560,884 Rls. 220,043 $
92 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 39,777 5,995,127,280 Rls. 198,885 $
93 12 1394 ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 665,310 5,985,612,295 Rls. 212,232 $
94 12 1394 ميلک افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 68,059 5,967,965,490 Rls. 204,177 $
95 12 1394 ميلک افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 144,039 5,891,695,982 Rls. 199,951 $
96 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 39,520 5,760,223,730 Rls. 197,469 $
97 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 151,560 5,632,757,148 Rls. 187,869 $
98 12 1394 ميلک افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 738,590 5,581,537,712 Rls. 188,372 $
99 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 20,792 5,552,385,912 Rls. 195,228 $
100 12 1394 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 92,232 5,457,427,248 Rls. 184,464 $
مجموع کل
6,081,192,835,555 ريال
مجموع کل
210,015,617 دلار