آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 همدان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,580 24,282,180,204 Rls. 809,762 $
2 12 1394 همدان امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,218,200 11,113,844,124 Rls. 369,031 $
3 12 1394 همدان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 10,000 880,800,000 Rls. 30,000 $
مجموع کل
36,276,824,328 ريال
مجموع کل
1,208,793 دلار
[1]