آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 همدان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,872,000 39,760,154,661 Rls. 1,330,194 $
2 12 1394 همدان تركمنستان 90281000 کنتورگاز 106,596 15,147,223,836 Rls. 511,233 $
3 12 1394 همدان تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 55,834 7,098,105,608 Rls. 237,212 $
4 12 1394 همدان تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 97,000 5,563,817,500 Rls. 184,300 $
5 12 1394 همدان تركمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,600 724,296,000 Rls. 24,000 $
6 12 1394 همدان تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 22,650 211,746,339 Rls. 7,021 $
مجموع کل
68,505,343,944 ريال
مجموع کل
2,293,961 دلار
[1]