آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (ياسوج )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 730,000 99,439,360,000 Rls. 3,369,074 $
مجموع کل
99,439,360,000 ريال
مجموع کل
3,369,074 دلار
[1]