آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,985,335 24,988,161,057 Rls. 843,002 $
2 12 1394 يزد آذربايجان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 56,750 13,864,522,750 Rls. 462,881 $
3 12 1394 يزد آذربايجان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 49,579 7,259,136,345 Rls. 247,616 $
4 12 1394 يزد آذربايجان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 30,300 6,951,970,770 Rls. 246,206 $
5 12 1394 يزد آذربايجان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 200,512 2,165,454,944 Rls. 73,584 $
6 12 1394 يزد آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 22,855 414,160,026 Rls. 13,713 $
7 12 1394 يزد آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 25,725 127,492,992 Rls. 4,224 $
مجموع کل
55,770,898,884 ريال
مجموع کل
1,891,226 دلار
[1]