آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي يزد امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,657,587 60,779,834,898 Rls. 2,092,265 $
2 12 1394 يزد امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,382,051 15,292,570,848 Rls. 533,156 $
3 12 1394 يزد امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 323,916 15,189,533,870 Rls. 518,265 $
4 12 1394 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,640 14,937,938,136 Rls. 505,560 $
5 12 1394 يزد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 26,840 7,739,118,053 Rls. 260,983 $
6 12 1394 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 817,504 7,254,201,590 Rls. 243,327 $
7 12 1394 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 5,075,203,000 Rls. 178,866 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي يزد امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 316,220 3,952,484,295 Rls. 135,197 $
9 12 1394 يزد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 30,400 3,054,021,250 Rls. 106,203 $
10 12 1394 يزد امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 6,000 2,073,270,112 Rls. 72,928 $
11 12 1394 يزد امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 20,075 1,787,791,566 Rls. 60,225 $
12 12 1394 يزد امارات متحده عربي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 23,000 1,033,482,000 Rls. 34,500 $
13 12 1394 يزد امارات متحده عربي 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 70,570 743,291,011 Rls. 24,700 $
14 12 1394 يزد امارات متحده عربي 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,180 676,000,540 Rls. 22,639 $
15 12 1394 يزد امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,200 377,445,600 Rls. 12,600 $
مجموع کل
139,966,186,769 ريال
مجموع کل
4,801,414 دلار
[1]