آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد بلژيك 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,690,340 79,927,830,511 Rls. 2,704,544 $
مجموع کل
79,927,830,511 ريال
مجموع کل
2,704,544 دلار
[1]