آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,397,847 55,828,826,820 Rls. 1,915,931 $
2 12 1394 يزد عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 286,079 6,720,472,482 Rls. 228,863 $
3 12 1394 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,182,063 5,882,903,498 Rls. 199,337 $
4 12 1394 يزد عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 346,612 3,691,236,496 Rls. 125,286 $
5 12 1394 يزد عمان 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 3,300 988,482,000 Rls. 33,002 $
6 12 1394 يزد عمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 8,500 767,448,000 Rls. 25,500 $
7 12 1394 يزد عمان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,400 306,979,200 Rls. 10,200 $
مجموع کل
74,186,348,496 ريال
مجموع کل
2,538,119 دلار
[1]