آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 28,240,979 172,189,659,936 Rls. 5,801,725 $
2 12 1394 يزد پاكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,598,390 142,519,619,910 Rls. 4,794,128 $
3 12 1394 يزد پاكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 579,030 137,444,714,270 Rls. 4,575,004 $
4 12 1394 يزد پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 415,785 123,721,147,550 Rls. 4,157,022 $
5 12 1394 يزد پاكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 449,590 107,825,363,920 Rls. 3,635,747 $
6 12 1394 يزد پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 955,229 84,365,738,913 Rls. 2,877,078 $
7 12 1394 يزد پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 448,510 40,503,126,045 Rls. 1,345,530 $
8 12 1394 يزد پاكستان 72045000 شمشکهاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات 2,711,580 33,277,629,780 Rls. 1,106,317 $
9 12 1394 يزد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,070,200 25,628,980,896 Rls. 856,160 $
10 12 1394 يزد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,200 23,765,808,000 Rls. 795,300 $
11 12 1394 يزد پاكستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 797,290 22,401,490,108 Rls. 745,391 $
12 12 1394 يزد پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,298,960 21,804,129,667 Rls. 724,101 $
13 12 1394 يزد پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 175,000 15,845,250,000 Rls. 525,000 $
14 12 1394 يزد پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 428,087 15,348,723,658 Rls. 513,709 $
15 12 1394 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 336,446 14,855,508,920 Rls. 497,102 $
16 12 1394 يزد پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 47,380 11,017,170,318 Rls. 364,826 $
17 12 1394 يزد پاكستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,058,300 8,454,511,046 Rls. 280,448 $
18 12 1394 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 175,398 6,349,437,959 Rls. 210,478 $
19 12 1394 يزد پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 1,052,070 4,730,601,366 Rls. 157,810 $
20 12 1394 يزد پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 186,790 4,497,037,456 Rls. 149,432 $
21 12 1394 يزد پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 339,640 3,590,566,906 Rls. 118,873 $
22 12 1394 يزد پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 80,570 3,571,099,188 Rls. 118,484 $
23 12 1394 يزد پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 49,800 3,028,297,164 Rls. 101,094 $
24 12 1394 يزد پاكستان 56074900 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 27,200 2,463,748,800 Rls. 81,600 $
25 12 1394 يزد پاكستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 17,030 1,797,627,195 Rls. 59,605 $
26 12 1394 يزد پاكستان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 10,500 1,572,690,000 Rls. 52,500 $
27 12 1394 يزد پاكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 49,290 1,329,499,170 Rls. 44,361 $
28 12 1394 يزد پاكستان 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 24,030 1,304,497,386 Rls. 43,254 $
29 12 1394 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 141,164 1,154,538,015 Rls. 38,578 $
30 12 1394 يزد پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 7,400 886,697,600 Rls. 29,600 $
31 12 1394 يزد پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 24,900 788,083,500 Rls. 26,500 $
32 12 1394 يزد پاكستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 24,000 696,264,000 Rls. 24,000 $
33 12 1394 يزد پاكستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,500 498,036,000 Rls. 16,500 $
34 12 1394 يزد پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 24,000 470,854,800 Rls. 15,600 $
35 12 1394 يزد پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 11,000 392,554,800 Rls. 13,200 $
36 12 1394 يزد پاكستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,523 329,902,358 Rls. 11,285 $
37 12 1394 يزد پاكستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 72,850 272,736,600 Rls. 9,106 $
38 12 1394 يزد پاكستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 48,900 171,918,216 Rls. 6,097 $
39 12 1394 يزد پاكستان 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 11,940 20,849,376 Rls. 696 $
مجموع کل
1,040,886,110,792 ريال
مجموع کل
34,923,242 دلار
[1]