آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 10,245,116 65,981,419,510 Rls. 2,264,480 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 20,941,507,314 Rls. 745,647 $
3 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 108,000 6,244,714,653 Rls. 207,691 $
4 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 42,840 1,628,284,410 Rls. 53,990 $
مجموع کل
94,795,925,887 ريال
مجموع کل
3,271,808 دلار
[1]