آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,580,410 105,332,256,870 Rls. 3,705,030 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 123,750 5,041,838,984 Rls. 166,882 $
مجموع کل
110,374,095,854 ريال
مجموع کل
3,871,912 دلار
[1]