آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 151,565,630 2,038,276,214,778 Rls. 69,317,811 $
2 12 1394 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 151,456,312 1,976,934,965,793 Rls. 66,721,252 $
مجموع کل
4,015,211,180,571 ريال
مجموع کل
136,039,062 دلار
[1]