آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چابهار قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 110,000,000 113,309,391,250 Rls. 3,781,250 $
مجموع کل
113,309,391,250 ريال
مجموع کل
3,781,250 دلار
[1]