آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (چذابه -مرزبستان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 3,711,948 433,414,024,535 Rls. 14,409,364 $
2 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 28,373,011 323,057,691,573 Rls. 10,879,351 $
3 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 165,072,032 303,696,521,128 Rls. 10,569,505 $
4 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 39,762,253 251,230,585,296 Rls. 8,816,811 $
5 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 10,605,097 173,965,383,377 Rls. 5,765,985 $
6 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 12,046,527 136,523,387,124 Rls. 4,548,669 $
7 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,494,148 98,876,000,661 Rls. 3,274,963 $
8 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,509,804 87,798,141,572 Rls. 2,874,841 $
9 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,839,417 81,407,834,372 Rls. 2,773,211 $
10 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 812,984 73,636,117,628 Rls. 2,438,962 $
11 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,598,843 73,534,300,438 Rls. 2,448,438 $
12 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 7,680 73,047,952,320 Rls. 2,422,080 $
13 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 08109010 انار تازه 1,654,169 72,887,376,033 Rls. 2,416,772 $
14 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 4,548,749 64,802,032,615 Rls. 2,158,747 $
15 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 2,701,787 53,017,926,358 Rls. 1,758,782 $
16 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 510,477 43,494,938,493 Rls. 1,441,102 $
17 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ماست 763,969 40,715,508,970 Rls. 1,348,026 $
18 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,189,671 40,668,536,156 Rls. 1,437,237 $
19 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 17,458,696 36,436,681,785 Rls. 1,212,728 $
20 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 3,797,296 36,091,677,683 Rls. 1,234,032 $
21 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 386,426 27,129,207,106 Rls. 941,959 $
22 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 561,439 26,799,935,657 Rls. 899,972 $
23 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 731,873 23,393,613,785 Rls. 775,458 $
24 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 405,410 23,196,785,920 Rls. 818,303 $
25 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 885,177 21,612,248,358 Rls. 722,150 $
26 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 6,602,885 19,693,965,551 Rls. 654,903 $
27 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 5,534,660 18,323,034,376 Rls. 622,984 $
28 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 401,250 13,659,272,631 Rls. 515,430 $
29 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 4,224,491 11,544,798,713 Rls. 384,987 $
30 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 3,139,531 11,543,040,534 Rls. 382,502 $
31 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,574,787 10,920,564,800 Rls. 384,441 $
32 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 115,126 10,469,213,658 Rls. 346,992 $
33 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 102,487 10,070,134,273 Rls. 333,567 $
34 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 5,418,719 10,014,071,412 Rls. 354,014 $
35 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 139,903 9,605,006,089 Rls. 321,345 $
36 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 524,394 9,042,547,792 Rls. 300,291 $
37 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,525,191 8,291,258,268 Rls. 279,701 $
38 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,095,446 8,290,354,468 Rls. 275,246 $
39 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 106,070 7,928,742,385 Rls. 262,905 $
40 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 108,136 7,460,140,540 Rls. 247,055 $
41 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 47,506 6,735,520,064 Rls. 223,278 $
42 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 107,950 6,190,825,656 Rls. 205,566 $
43 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 1,700,185 6,148,553,923 Rls. 204,016 $
44 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 218,047 5,928,196,063 Rls. 196,379 $
45 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 08105000 کيوي، تازه 393,099 5,467,518,815 Rls. 181,297 $
46 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 68,433 5,465,257,488 Rls. 180,904 $
47 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 04031000 دوغ; شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,867 4,868,965,920 Rls. 161,160 $
48 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 158,114 4,787,869,786 Rls. 158,548 $
49 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 280,393 4,674,049,409 Rls. 154,747 $
50 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25202000 ک گچ 5,749,624 4,537,671,935 Rls. 150,680 $
51 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 49,214 4,449,619,206 Rls. 147,642 $
52 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,953,719 4,323,243,132 Rls. 143,399 $
53 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 52,215 4,040,382,207 Rls. 133,821 $
54 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 65,518 3,862,119,006 Rls. 136,766 $
55 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 41,301 3,739,044,249 Rls. 123,903 $
56 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 51,603 3,492,829,362 Rls. 115,678 $
57 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 11,660 3,440,225,745 Rls. 113,985 $
58 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 101,088 3,365,070,776 Rls. 119,239 $
59 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 122,630 3,205,914,167 Rls. 106,140 $
60 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 38,000 3,095,409,924 Rls. 102,600 $
61 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 152,000 3,083,559,907 Rls. 103,478 $
62 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 864,221 3,065,041,731 Rls. 103,519 $
63 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 79,751 3,016,709,510 Rls. 105,262 $
64 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 28,372 2,280,617,268 Rls. 75,585 $
65 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 51,383 2,113,450,220 Rls. 72,309 $
66 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 15,345 1,961,960,000 Rls. 65,000 $
67 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 20,078 1,757,578,616 Rls. 58,226 $
68 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 192,458 1,622,671,293 Rls. 53,766 $
69 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 448,090 1,621,094,574 Rls. 53,770 $
70 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 63,625 1,613,064,167 Rls. 53,446 $
71 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 16,606 1,504,603,236 Rls. 49,818 $
72 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 826,807 1,472,596,944 Rls. 52,313 $
73 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 01022120 گاو گوشتي مولد نژاد خالص 20,030 1,376,036,964 Rls. 48,697 $
74 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 22,514 1,357,999,452 Rls. 45,028 $
75 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 28365000 کربنات کلسيم 446,046 1,325,352,017 Rls. 46,039 $
76 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 13,580 1,320,935,185 Rls. 43,769 $
77 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 8,296 1,176,904,344 Rls. 38,991 $
78 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,420 1,139,446,000 Rls. 37,750 $
79 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 24,060 1,137,125,699 Rls. 37,674 $
80 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 3,080 1,115,563,680 Rls. 36,960 $
81 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,746 1,029,711,420 Rls. 34,119 $
82 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 36,899 983,838,905 Rls. 32,585 $
83 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 142,241 972,710,648 Rls. 32,297 $
84 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 69010010 اجرهاي با وزن بيش از 450 كيلوگرم بر مترمكعب 501,959 947,890,776 Rls. 33,599 $
85 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 644,489 855,353,699 Rls. 28,789 $
86 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 43,078 843,614,128 Rls. 28,001 $
87 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 19052000 نان زنجبيلي و همانند 12,707 766,460,826 Rls. 25,414 $
88 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,230 744,492,240 Rls. 24,645 $
89 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 28,974 699,542,220 Rls. 23,179 $
90 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 22,902 691,182,360 Rls. 22,902 $
91 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 55,860 681,865,702 Rls. 22,584 $
92 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 13,715 621,521,264 Rls. 20,572 $
93 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 11,912 617,120,640 Rls. 20,448 $
94 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 11,427 596,472,352 Rls. 19,784 $
95 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 20,961 595,889,048 Rls. 19,736 $
96 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,780 593,862,960 Rls. 20,757 $
97 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 27,570 582,463,119 Rls. 19,299 $
98 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 25081000 بنتونيت 218,658 577,849,928 Rls. 19,180 $
99 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 10,960 516,086,032 Rls. 17,098 $
100 12 1394 چذابه -مرزبستان عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,770 468,997,200 Rls. 15,540 $
مجموع کل
2,928,558,077,540 ريال
مجموع کل
98,775,484 دلار