آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (گرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گرگان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 598,171 58,039,451,976 Rls. 1,993,257 $
2 12 1394 گرگان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 568,920 5,026,130,005 Rls. 170,343 $
3 12 1394 گرگان افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 79,931 4,623,464,862 Rls. 159,862 $
4 12 1394 گرگان افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 13,750 412,545,375 Rls. 14,575 $
5 12 1394 گرگان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,056 247,561,980 Rls. 8,468 $
مجموع کل
68,349,154,198 ريال
مجموع کل
2,346,504 دلار
[1]