آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (گرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گرگان قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,518,874 29,040,902,707 Rls. 1,007,294 $
2 12 1394 گرگان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 190,248 10,995,661,220 Rls. 380,326 $
3 12 1394 گرگان قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 423,423 7,564,301,150 Rls. 265,977 $
4 12 1394 گرگان قزاقستان 07031000 پيازوموسير 594,062 6,728,118,125 Rls. 237,418 $
5 12 1394 گرگان قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 197,133 5,487,726,302 Rls. 191,833 $
6 12 1394 گرگان قزاقستان 08081000 سيب , تازه 330,624 3,966,189,687 Rls. 138,719 $
7 12 1394 گرگان قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 202,538 2,630,636,315 Rls. 93,023 $
8 12 1394 گرگان قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 73,777 2,620,071,952 Rls. 90,010 $
9 12 1394 گرگان قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 23,200 2,384,032,000 Rls. 81,200 $
10 12 1394 گرگان قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 21,275 2,168,854,674 Rls. 74,462 $
11 12 1394 گرگان قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 19,500 1,703,929,500 Rls. 58,500 $
12 12 1394 گرگان قزاقستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 21,600 1,358,713,440 Rls. 45,363 $
13 12 1394 گرگان قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,445 1,128,205,218 Rls. 38,734 $
14 12 1394 گرگان قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 126,107 1,119,180,254 Rls. 39,614 $
15 12 1394 گرگان قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 19,300 1,086,590,000 Rls. 38,454 $
16 12 1394 گرگان قزاقستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 48,002 1,031,748,588 Rls. 34,552 $
17 12 1394 گرگان قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 35,620 958,048,668 Rls. 32,060 $
18 12 1394 گرگان قزاقستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 7,680 891,217,920 Rls. 30,720 $
19 12 1394 گرگان قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 65,711 796,010,961 Rls. 27,578 $
20 12 1394 گرگان قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 10,930 650,094,540 Rls. 21,860 $
21 12 1394 گرگان قزاقستان 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 5,460 633,600,240 Rls. 21,840 $
22 12 1394 گرگان قزاقستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 56,917 600,425,228 Rls. 21,038 $
23 12 1394 گرگان قزاقستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 32,690 596,842,653 Rls. 20,270 $
24 12 1394 گرگان قزاقستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 80,780 585,576,927 Rls. 20,195 $
25 12 1394 گرگان قزاقستان 08091000 زردآلو ,تازه 20,845 499,260,439 Rls. 17,094 $
26 12 1394 گرگان قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 10,080 498,228,192 Rls. 16,632 $
27 12 1394 گرگان قزاقستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 4,300 434,811,340 Rls. 14,515 $
28 12 1394 گرگان قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 28,950 321,568,487 Rls. 11,033 $
29 12 1394 گرگان قزاقستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 16,700 261,311,760 Rls. 9,232 $
30 12 1394 گرگان قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,960 234,178,560 Rls. 7,920 $
31 12 1394 گرگان قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 7,500 200,738,250 Rls. 6,750 $
32 12 1394 گرگان قزاقستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 6,610 182,372,640 Rls. 6,342 $
33 12 1394 گرگان قزاقستان 08061000 ا نگور تازه 7,860 178,747,711 Rls. 6,053 $
34 12 1394 گرگان قزاقستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,900 165,362,700 Rls. 5,700 $
35 12 1394 گرگان قزاقستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 8,000 143,779,200 Rls. 4,800 $
36 12 1394 گرگان قزاقستان 02071420 قطعات منجمد مرغ 36,990 138,908,410 Rls. 4,935 $
37 12 1394 گرگان قزاقستان 08071100 هندوا نه , تازه 11,725 107,594,075 Rls. 3,751 $
38 12 1394 گرگان قزاقستان 08109010 انار تازه 4,154 102,023,324 Rls. 3,406 $
39 12 1394 گرگان قزاقستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,920 89,262,920 Rls. 2,980 $
40 12 1394 گرگان قزاقستان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 2,835 67,610,900 Rls. 2,325 $
41 12 1394 گرگان قزاقستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 4,095 51,520,880 Rls. 1,720 $
42 12 1394 گرگان قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 170 20,102,840 Rls. 680 $
43 12 1394 گرگان قزاقستان 08107000 خرمالوها 1,070 19,859,502 Rls. 663 $
44 12 1394 گرگان قزاقستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,240 14,780,770 Rls. 521 $
مجموع کل
90,458,701,169 ريال
مجموع کل
3,138,093 دلار
[1]