آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (گنبد كاووس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گنبد كاووس افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 17,725,750 303,025,203,180 Rls. 10,626,728 $
2 12 1394 گنبد كاووس افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 196,895 3,970,120,497 Rls. 137,798 $
3 12 1394 گنبد كاووس افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 162,340 3,318,978,672 Rls. 116,610 $
4 12 1394 گنبد كاووس افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 70,080 2,537,540,640 Rls. 89,872 $
5 12 1394 گنبد كاووس افغانستان 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 12,343 1,765,666,150 Rls. 61,715 $
6 12 1394 گنبد كاووس افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 25,988 220,291,572 Rls. 7,796 $
7 12 1394 گنبد كاووس افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 25,260 208,705,134 Rls. 7,194 $
مجموع کل
315,046,505,845 ريال
مجموع کل
11,047,713 دلار
[1]