آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (گنبد كاووس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گنبد كاووس عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,290,173 410,742,304,332 Rls. 14,345,068 $
2 12 1394 گنبد كاووس عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 4,749,272 195,410,762,267 Rls. 6,819,406 $
3 12 1394 گنبد كاووس عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,310,753 75,412,784,838 Rls. 2,620,750 $
4 12 1394 گنبد كاووس عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,114,168 41,423,627,760 Rls. 1,448,751 $
5 12 1394 گنبد كاووس عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,314,740 22,670,222,640 Rls. 788,844 $
6 12 1394 گنبد كاووس عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,148,922 19,306,945,117 Rls. 673,204 $
7 12 1394 گنبد كاووس عراق 04031090 ماست 131,618 3,785,457,021 Rls. 132,493 $
8 12 1394 گنبد كاووس عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 16,164 2,962,028,074 Rls. 103,565 $
9 12 1394 گنبد كاووس عراق 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 6,780 939,956,400 Rls. 32,400 $
10 12 1394 گنبد كاووس عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 4,400 625,320,000 Rls. 21,600 $
11 12 1394 گنبد كاووس عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 8,550 478,714,500 Rls. 17,101 $
12 12 1394 گنبد كاووس عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9,090 463,125,303 Rls. 16,348 $
13 12 1394 گنبد كاووس عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 11,475 313,546,851 Rls. 11,011 $
14 12 1394 گنبد كاووس عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 720 17,717,400 Rls. 612 $
مجموع کل
774,552,512,503 ريال
مجموع کل
27,031,154 دلار
[1]