آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,215,430 161,856,062,188 Rls. 4,873,876 $
2 5 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,276,470 126,587,976,334 Rls. 3,859,325 $
3 2 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,126,970 102,344,229,608 Rls. 3,154,229 $
4 3 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,094,230 100,545,769,907 Rls. 3,098,544 $
5 9 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,723,750 90,667,117,210 Rls. 2,571,308 $
6 11 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,718,120 87,986,633,154 Rls. 2,389,150 $
7 1 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,650,180 76,744,560,689 Rls. 2,366,602 $
8 10 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,702,690 75,511,576,219 Rls. 2,093,987 $
9 12 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,390,380 72,828,583,881 Rls. 1,955,174 $
10 8 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,456,430 72,762,115,589 Rls. 2,087,143 $
11 12 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,214,490 65,962,639,330 Rls. 1,767,966 $
12 5 1396 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,068,080 61,515,759,374 Rls. 1,879,223 $
13 3 1396 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 954,470 57,590,387,943 Rls. 1,774,799 $
14 12 1396 اصفهان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 506,700 56,721,999,900 Rls. 1,520,100 $
15 3 1396 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,129,550 53,736,151,880 Rls. 1,655,974 $
16 4 1396 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,259,750 53,637,891,810 Rls. 1,649,008 $
17 3 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,614,900 52,411,342,171 Rls. 1,615,213 $
18 4 1396 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,967,480 49,782,861,564 Rls. 1,530,030 $
19 12 1396 اصفهان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 412,500 46,014,501,900 Rls. 1,237,500 $
20 2 1396 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,295,688 44,407,411,570 Rls. 1,368,629 $
21 10 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,436,990 43,799,305,430 Rls. 1,218,495 $
22 2 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,686,740 41,861,633,406 Rls. 1,290,355 $
23 3 1396 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,127,812 41,403,378,511 Rls. 1,275,928 $
24 9 1396 اصفهان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,693,846 40,911,404,583 Rls. 1,157,114 $
25 9 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,090,780 40,789,939,619 Rls. 1,149,917 $
26 2 1396 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 631,970 38,268,875,585 Rls. 1,179,404 $
27 11 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,888,170 38,156,232,350 Rls. 1,038,493 $
28 5 1396 اصفهان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,888,974 37,213,211,738 Rls. 1,135,316 $
29 11 1396 اصفهان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 333,300 36,981,683,100 Rls. 999,900 $
30 1 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,222,580 36,569,437,662 Rls. 1,127,900 $
31 5 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,031,850 34,777,790,348 Rls. 1,061,143 $
32 10 1396 اصفهان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,575,933 34,716,685,802 Rls. 959,727 $
33 2 1396 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,966,550 34,358,001,581 Rls. 1,058,859 $
34 9 1396 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,857,750 33,374,232,949 Rls. 944,253 $
35 12 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 550,625 32,876,842,069 Rls. 881,009 $
36 12 1396 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 281,141 31,472,326,542 Rls. 843,423 $
37 9 1396 اصفهان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,292,810 30,514,930,583 Rls. 863,497 $
38 7 1396 اصفهان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,503,519 30,490,338,470 Rls. 901,907 $
39 10 1396 اصفهان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,183,655 29,946,904,329 Rls. 830,378 $
40 12 1396 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 391,060 29,302,141,737 Rls. 779,579 $
41 10 1396 اصفهان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 89,416 29,182,315,320 Rls. 808,170 $
42 5 1396 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 251,450 29,106,482,890 Rls. 888,710 $
43 4 1396 اصفهان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,399,715 28,700,575,229 Rls. 881,826 $
44 9 1396 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 478,140 28,685,038,903 Rls. 813,882 $
45 6 1396 اصفهان عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,590,079 28,226,277,971 Rls. 849,664 $
46 10 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,389,630 27,635,747,035 Rls. 764,296 $
47 9 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,025,630 27,322,433,302 Rls. 773,680 $
48 11 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 462,141 27,242,900,424 Rls. 739,690 $
49 2 1396 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 288,162 26,448,689,780 Rls. 815,167 $
50 1 1396 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 337,000 26,375,779,172 Rls. 813,375 $
51 6 1396 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 365,380 26,140,992,156 Rls. 789,682 $
52 2 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,451,300 25,894,860,364 Rls. 798,213 $
53 7 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 477,011 25,855,463,467 Rls. 763,203 $
54 11 1396 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 202,594 25,755,604,799 Rls. 698,623 $
55 11 1396 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 231,748 25,561,537,828 Rls. 695,251 $
56 10 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 441,037 25,473,906,062 Rls. 705,649 $
57 10 1396 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 234,042 25,338,601,336 Rls. 702,124 $
58 11 1396 اصفهان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,509,894 25,063,308,578 Rls. 680,193 $
59 9 1396 اصفهان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 181,955 25,058,043,079 Rls. 710,294 $
60 9 1396 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 202,109 24,909,537,252 Rls. 705,385 $
61 3 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 469,143 24,443,078,229 Rls. 753,283 $
62 5 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 450,503 23,644,992,443 Rls. 721,258 $
63 2 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 449,305 23,355,740,078 Rls. 719,812 $
64 6 1396 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 183,000 23,083,411,680 Rls. 696,480 $
65 2 1396 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 227,633 22,930,694,370 Rls. 706,707 $
66 8 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 400,916 22,341,955,474 Rls. 641,455 $
67 4 1396 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 366,080 22,330,881,197 Rls. 686,095 $
68 4 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,955,920 22,300,434,550 Rls. 684,570 $
69 5 1396 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 225,000 22,178,706,000 Rls. 675,000 $
70 6 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 408,241 21,708,728,048 Rls. 652,997 $
71 6 1396 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 282,130 21,488,930,387 Rls. 647,070 $
72 8 1396 اصفهان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 77,060 21,458,551,695 Rls. 610,598 $
73 5 1396 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 282,486 21,141,518,325 Rls. 645,362 $
74 5 1396 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 183,163 21,003,901,312 Rls. 641,076 $
75 11 1396 اصفهان عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,142,748 20,833,628,662 Rls. 564,614 $
76 12 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,087,910 20,321,080,065 Rls. 543,955 $
77 9 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 354,068 20,091,011,161 Rls. 568,458 $
78 4 1396 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 262,440 19,934,726,135 Rls. 612,527 $
79 8 1396 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 151,299 19,587,156,583 Rls. 562,596 $
80 12 1396 اصفهان عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,840,326 19,322,004,146 Rls. 517,721 $
81 7 1396 اصفهان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,231,000 19,254,969,240 Rls. 565,320 $
82 3 1396 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 178,983 18,910,594,320 Rls. 582,780 $
83 4 1396 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 189,000 18,619,738,820 Rls. 572,265 $
84 3 1396 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 193,629 18,532,645,166 Rls. 571,108 $
85 12 1396 اصفهان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 116,241 18,527,206,979 Rls. 496,723 $
86 5 1396 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 178,343 18,336,788,270 Rls. 560,035 $
87 11 1396 اصفهان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 158,060 18,128,756,808 Rls. 490,998 $
88 9 1396 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 367,040 18,122,654,332 Rls. 512,938 $
89 4 1396 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 343,713 17,894,808,757 Rls. 549,930 $
90 10 1396 اصفهان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 161,595 17,531,310,952 Rls. 484,787 $
91 10 1396 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 137,690 17,378,090,135 Rls. 481,916 $
92 1 1396 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 174,537 17,089,436,400 Rls. 527,040 $
93 3 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 950,520 16,962,725,620 Rls. 522,782 $
94 4 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,475,190 16,783,716,210 Rls. 516,316 $
95 9 1396 اصفهان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 158,086 16,765,657,151 Rls. 474,262 $
96 11 1396 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 272,940 16,649,340,810 Rls. 451,163 $
97 11 1396 اصفهان عراق 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 615,306 16,627,648,053 Rls. 451,848 $
98 8 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,352,230 16,619,240,364 Rls. 473,277 $
99 1 1396 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 986,010 16,609,080,621 Rls. 512,137 $
100 11 1396 اصفهان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 169,050 16,331,045,200 Rls. 441,100 $
مجموع کل
3,546,555,548,310 ريال
مجموع کل
103,631,813 دلار