آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 بندر امام خميني سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,217,000 818,401,624,922 Rls. 25,229,719 $
مجموع کل
818,401,624,922 ريال
مجموع کل
25,229,719 دلار
[1]