آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 بندر امام خميني عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 15,032,000 207,000,000,000 Rls. 6,298,107 $
2 11 1396 بندر امام خميني عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,930,500 192,604,600,396 Rls. 5,190,126 $
3 8 1396 بندر امام خميني عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 38,500,000 33,830,912,500 Rls. 962,500 $
4 10 1396 بندر امام خميني عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,116,592 31,858,657,435 Rls. 877,915 $
5 7 1396 بندر امام خميني عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,000,344 29,699,521,536 Rls. 875,008 $
6 2 1396 بندر امام خميني عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 150,000 1,800,142,500 Rls. 55,500 $
7 9 1396 بندر امام خميني عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,500 401,119,087 Rls. 11,383 $
مجموع کل
497,194,953,454 ريال
مجموع کل
14,270,539 دلار
[1]