آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 بندر امام خميني هلند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,398,000 826,000,000,000 Rls. 25,304,346 $
مجموع کل
826,000,000,000 ريال
مجموع کل
25,304,346 دلار
[1]