آمار کل " صادرات به" کشور (بلوروس) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا بلوروس 08105000 کيوي، تازه 19,400 1,344,286,540 Rls. 14,530 $
2 1 1398 آستارا بلوروس 08071100 هندوا نه، تازه 19,400 937,524,691 Rls. 10,379 $
3 1 1398 آستارا بلوروس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,000 475,542,520 Rls. 5,300 $
4 1 1398 آستارا بلوروس 74032200 بر اساس مس کک قلع (برنز) 500 138,777,000 Rls. 1,547 $
مجموع کل
2,896,130,751 ريال
مجموع کل
31,756 دلار
[1]