آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 22,000 1,967,365,620 Rls. 21,780 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 10,030 1,660,751,248 Rls. 15,088 $
مجموع کل
3,628,116,868 ريال
مجموع کل
36,868 دلار
[1]