آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 65,000 6,653,791,950 Rls. 60,450 $
2 1 1398 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 44,000 4,431,898,744 Rls. 40,264 $
3 1 1398 بازرگان جمهوري عربي سوريه 27101920 گريس 23,392 1,946,265,638 Rls. 21,037 $
4 1 1398 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08071100 هندوا نه، تازه 66,800 1,206,795,440 Rls. 13,360 $
5 1 1398 بازرگان جمهوري عربي سوريه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,500 753,817,446 Rls. 8,010 $
6 1 1398 بازرگان جمهوري عربي سوريه 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 47,000 593,161,010 Rls. 6,110 $
مجموع کل
15,585,730,228 ريال
مجموع کل
149,231 دلار
[1]