آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان صربستان 27101940 روغن پايه معدني 62,300 2,092,019,640 Rls. 23,160 $
2 1 1398 بازرگان صربستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 42,600 1,497,625,200 Rls. 16,187 $
3 1 1398 بازرگان صربستان 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 1,240 180,658,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
3,770,302,840 ريال
مجموع کل
41,347 دلار
[1]