آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 128,840 20,486,733,376 Rls. 206,144 $
2 1 1398 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 71,160 7,474,336,804 Rls. 78,276 $
مجموع کل
27,961,070,180 ريال
مجموع کل
284,420 دلار
[1]