آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب جمهوري عربي سوريه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,950 7,908,601,350 Rls. 71,850 $
مجموع کل
7,908,601,350 ريال
مجموع کل
71,850 دلار
[1]