آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب صربستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 21,000 2,137,165,800 Rls. 23,100 $
مجموع کل
2,137,165,800 ريال
مجموع کل
23,100 دلار
[1]