آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 92,011 11,140,506,052 Rls. 101,212 $
2 1 1398 بناب قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 10,003 1,761,576,284 Rls. 16,004 $
مجموع کل
12,902,082,336 ريال
مجموع کل
117,216 دلار
[1]