آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد ترکمنستان 28183090 ساير هيدرواکسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي و پودر هيدروکسيدآلومينيوم گريد دارويي 100,000 4,237,733,500 Rls. 38,500 $
مجموع کل
4,237,733,500 ريال
مجموع کل
38,500 دلار
[1]