آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز صربستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,646 1,650,310,830 Rls. 18,270 $
2 1 1398 تبریز صربستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 13,000 1,430,923,000 Rls. 13,000 $
3 1 1398 تبریز صربستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 1,210,781,000 Rls. 11,000 $
4 1 1398 تبریز صربستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 44,700 807,921,140 Rls. 7,340 $
5 1 1398 تبریز صربستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,690 549,364,361 Rls. 4,991 $
6 1 1398 تبریز صربستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,200 352,283,100 Rls. 3,900 $
7 1 1398 تبریز صربستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 1,854 63,591,616 Rls. 704 $
مجموع کل
6,065,175,047 ريال
مجموع کل
59,205 دلار
[1]