آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 168,951 15,723,578,868 Rls. 157,125 $
مجموع کل
15,723,578,868 ريال
مجموع کل
157,125 دلار
[1]