آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ذوب آهن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ذوب آهن پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 190,060 9,066,621,913 Rls. 84,387 $
مجموع کل
9,066,621,913 ريال
مجموع کل
84,387 دلار
[1]