آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (ساری)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ساری ترکمنستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 21,527 7,778,049,532 Rls. 86,108 $
2 1 1398 ساری ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 70,010 2,785,382,366 Rls. 29,074 $
3 1 1398 ساری ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 22,540 934,905,150 Rls. 10,350 $
4 1 1398 ساری ترکمنستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 1,650 685,597,110 Rls. 7,590 $
مجموع کل
12,183,934,158 ريال
مجموع کل
133,122 دلار
[1]