آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز ازبکستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,040 3,153,754,292 Rls. 34,914 $
مجموع کل
3,153,754,292 ريال
مجموع کل
34,914 دلار
[1]