آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 27,998 6,163,535,716 Rls. 59,230 $
2 1 1398 غرب تهران فرانسه 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 3,962,556,000 Rls. 43,868 $
3 1 1398 غرب تهران فرانسه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,890,528,000 Rls. 32,000 $
4 1 1398 غرب تهران فرانسه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,421,562,000 Rls. 22,000 $
مجموع کل
15,438,181,716 ريال
مجموع کل
157,098 دلار
[1]