آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 300 17,069,739,600 Rls. 188,973 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,431 2,815,604,058 Rls. 30,090 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 6,082 1,636,436,120 Rls. 16,386 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 2,500 903,290,000 Rls. 10,000 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,800 561,362,100 Rls. 5,100 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 433,579,200 Rls. 4,800 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 450 243,888,300 Rls. 2,700 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57021040 گليم دورو پشمي 87 111,832,136 Rls. 1,016 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 350 94,845,450 Rls. 1,050 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 50 62,056,023 Rls. 687 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايتاليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 600 50,403,582 Rls. 558 $
مجموع کل
23,983,036,569 ريال
مجموع کل
261,360 دلار
[1]