آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,800 2,773,789,200 Rls. 25,200 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 74 2,757,473,383 Rls. 30,527 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 03063300 -- خرچنگ­ها 8,938 972,146,865 Rls. 10,402 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) تايلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 167 917,884,313 Rls. 8,579 $
مجموع کل
7,421,293,761 ريال
مجموع کل
74,708 دلار
[1]