آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 12,052 8,522,966,524 Rls. 94,996 $
مجموع کل
8,522,966,524 ريال
مجموع کل
94,996 دلار
[1]