آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ويتنام 29391110 كدئين فسفات 300 12,548,094,000 Rls. 114,000 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 396,255,600 Rls. 3,600 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ويتنام 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوانات 28 58,337,630 Rls. 530 $
مجموع کل
13,002,687,230 ريال
مجموع کل
118,130 دلار
[1]