آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (فریدون کنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فریدون کنار ايتاليا 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 66,207 14,623,349,261 Rls. 161,123 $
مجموع کل
14,623,349,261 ريال
مجموع کل
161,123 دلار
[1]