آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (فولاد مبارکه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 156,990 6,296,653,932 Rls. 69,708 $
2 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 75,875 3,036,293,352 Rls. 31,654 $
مجموع کل
9,332,947,284 ريال
مجموع کل
101,362 دلار
[1]