آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین ارمنستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 50,100 1,323,493,704 Rls. 14,652 $
2 1 1398 قزوین ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 9,705 722,541,671 Rls. 7,999 $
3 1 1398 قزوین ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 29,255 644,025,421 Rls. 5,851 $
4 1 1398 قزوین ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 8,400 493,196,340 Rls. 5,460 $
5 1 1398 قزوین ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 15,470 408,583,552 Rls. 3,712 $
6 1 1398 قزوین ارمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 62,810 357,840,821 Rls. 3,251 $
7 1 1398 قزوین ارمنستان 34021930 کوکونات فتی اسید اتانول آمید 3,021 354,721,983 Rls. 3,927 $
8 1 1398 قزوین ارمنستان 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 3,065 219,261,432 Rls. 1,992 $
9 1 1398 قزوین ارمنستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 24,420 188,441,552 Rls. 1,712 $
10 1 1398 قزوین ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,600 126,801,792 Rls. 1,152 $
11 1 1398 قزوین ارمنستان 34021920 کوکوآمید و بتائین 1,862 84,096,299 Rls. 931 $
مجموع کل
4,923,004,567 ريال
مجموع کل
50,639 دلار
[1]